{
}

BLOG
ABOUT ME

Blog

(ต่อ) เรื่องเล่าจากเด็กฝึกงาน Agoda มหากาพย์ฝึกงานอีกครั้งในชีวิต

STORY
Aug 19, 2020
เล่าเรื่องการฝึกงานที่ Agoda ต่อจากคราวที่แล้ว บรรยากาศเป็นยังไง? ทีมเป็นยังไง? มีกิจกรรมอะไรบ้าง? ชอบและไม่ชอบอะไร?
Natchapol Srisang © 2020 · Facebook · GitHub · LinkedIn